Chương trình xét nghiệm

Drag the table
Intensive Check-up program table
Sự tinh xảo tim xét nghiệm điện tâm đồ, sóng siêu âm tim, xét nghiệm tải vận động
Sự tinh xảo đột quỵ MRI & MRA não
Sự tinh xảo ung thư phụ nữ Liquid based cervicovaginal cytology, sóng siêu âm khoa sản, xét nghiệm Human papilloma virus(HPV)
Sự tinh xảo tuyến tiền liệt Sóng siêu âm tuyến tiền liệt, nội tiết tố nam, kiểm tra tumor marker tuyến tiền liệt
Sự tinh xảo ung thư vú Chụp x quang vú, sóng siêu âm vú
Sự tinh xảo phổi Chụp x quang phần ngực, MDCT(Multi-detector Computed Tomography), kiểm tra chức năng của phổi, thử đàm
Sự tinh xảo cột sống Chụp x quang xương hông và xương cổ, MRI xương hông và xương cổ, kiểm tra, đo mật độ xương
Sự tinh xảo khớp xương Chụp x quan đầu gối, MRI đầu gối, đo mật độ xương
Sự tinh xảo cơ quan tiêu hóa sóng siêu âm phần ngực trên, nội soi dạ dày‧đại tràng, kiểm tra tumor marker(2 loại)
* Systemic cancer * * Screening for systemic cancer with a small amount of blood *
Chương trình khám bệnh khác biệt hóa theo loại nghề nơi kinh doanh
 • Cung cấp chương trình ưu đãi cho doanh nghiệp
  : Cung cấp chương trình khám bệnh sức khỏe ưu đãi cho doanh nghiệp tiêu chuẩn cao
 • Chương trình riêng biệt theo số tiền hỗ trợ
  : Có thể cung cấp chương trình riêng biệt cá nhân theo số tiền hỗ trợ từ doanh nghiệp
 • Chương trình riêng biệt quay lại tái khám bệnh
  : Cấu thành chương trình riêng biệt và kiểm tra thêm, đặt hẹn tư vấn hoặc gửi email theo kết quả trước chứ không phải là khám bệnh sức khỏe đồng loạt.
 • Sự kết nối nhanh với bệnh viện hiệp lực
  : Sau khi khám bệnh sức khỏe, nếu có vấn đề gì thì kết nối nhanh với bệnh viện hiệp lực
Sự duy nhất ở Gunsan! 2 người bác sĩ chuyên môn khoa y học nghề nghiệp và môi trường thường trú Có thể phòng ngừa chẩn đoán và chữa trị có tính chuyên môn như bệnh tật nghề nghiệp và bệnh tật môi trường như chứng ngại sức khỏe do nhân tố có hại trong môi trường xung quanh.