về chúng tôi

The image of the old man and the nurse holding hands
Sứ mệnh
Bệnh viện đóng góp cùng phát triển y tế và chất lượng cuộc sống của xã hội địa phương
Tầm nhìn
Bệnh viện phối hợp cùng nhân dân địa phương và hướng đến sự tin tưởng trong phòng ngừa và chữa trị.
Giá trị cốt lõi
Core Value Image
Quan tâm
Chúng tôi đặt mối quan tâm đến khách hàng (bên trong và bên ngoài) ở vị trí ưu tiên hàng đầu.
Core Value Image
Tôn trọng
Chúng tôi nâng cao sự tôn trọng bệnh nhân để thành lập bệnh viện.
Core Value Image
Sáng tạo
Bồi dưỡng tinh thần sáng tạo nhằm chuyên môn hóa của việc điều trị và đào tạo nhân tài.