về chúng tôi

2020
2020
 • Vận hành bệnh viện an tâm quốc nhân do Bộ Y tế chọn lựa
2019
2019
 • Được nhận chu kỳ thứ 2 Bộ Y tế chọn và được cơ quan y tế công nhận
2018
2018
 • Xây dựng thêm tầng 9, 10 trụ sở chính
 • Khai trương trung tâm thận nhân tạo
2017
 • Khai trương khu bệnh dịch vụ tổng hợp điều dưỡng chăm sóc người bệnh, phòng chế tạo vô khuẩn, phòng cách ly áp lực âm, trung tâm phòng ngừa bệnh lây nhiễm
 • Hiệp ước điều trị với bệnh viện Yeson Bucheon, phái cử điều trị đội ngũ bác sĩ khoa trung tâm chân (khoa ngoại chỉnh hình)
 • Hiệp ước điều trị với bệnh viện Sejong Bucheon, phái cử điều trị đội ngũ bác sĩ khoa nội tim mạch
 • Được chọn là cơ quan khám bệnh ưu tú về trung tâm tăng cường sức khỏe Học hội Quản lý Sức khỏe Hàn Quốc công nhận
 • Được nhận cấp “Ưu tú loại khá” bởi sự đánh giá xác nhận phòng thử nghiệm ưu tú của khoa y học xét nghiệm chẩn đoán, Hội Y học Xét nghiệm chẩn đoán Hàn Quốc
2016
 • Xây mới trung tâm nâng cao sức khỏe và thiết kế lại trụ sở chính
 • Được chỉ định nâng cấp đến trung tâm y tế cấp cứu địa phương
2015
2015
 • Được Bộ Y tế chỉ định và cơ quan y tế công nhận
 • Bệnh viện Sejong Bucheon phái cử điều trị đội ngũ bác sĩ khoa nội tim mạch
2014
 • Bệnh viện Seoul Samsung phái cử điều trị đội ngũ bác sĩ khoa nội tim mạch
 • Được chọn làm cơ quan sự ủy thác chương trình nâng cao sức khỏe tổng hợp xã hội địa phương
 • Được chọn làm cơ quan y tế thu hút bệnh nhân người nước ngoài.
2013
 • Được chứng nhận về bác sĩ phẫu thuật trong huyết quản não đầu tiên ở địa phương, được chỉ định bệnh viện chứng nhận
2012
 • Được hạng nhất về sự đánh giá số lượng điều trị phẫu thuật thay thế khớp háng (Viện Đánh giá Thẩm định Bảo hiểm Y tế)
 • Được cấp cao về sự đánh giá tính phù hợp chứng nhồi máu cơ tim (Viện Đánh giá Thẩm định Bảo hiểm Y tế)
2011
 • Hoàn thành công trình trung tâm y tế cấp cứu, khai trương trung tâm chẩn đoán ung thư PET-CT
 • Khai trương phòng điều trị chất iodin tính phóng xạ ung thư tuyến giáp
2010
2010
 • Đưa vào “PET-CT” đầu tiên ở địa phương
 • Khai trương: trung tâm huyết quản tim, trung tâm y học phục hồi chức năng, trung tâm cơ quan tiêu hóa
2009
 • Thiết lập mới: khoa tâm thần, khoa nội tim, khoa y học gia đình
 • Được đánh giá ưu tú về cơ quan y tế
2008
 • Được chỉ định là bệnh viện đào tạo bác sĩ thực tập
2007
 • Được nâng cấp thành Bệnh viện Đa khoa Dong Gunsan
2006
 • Khai trương trung tâm đèn nội soi
2005
2005
 • Đưa vào EMR
 • Mở rộng trụ sở bệnh viện (299 giường bệnh / tầng ngầm một, tầng tám mặt báo)
 • Thực hiện “Chương trình nuôi bệnh gia đình” đầu tiên ở TP. Gunsan
2004
2004
 • Thành lập Bệnh viện Dong Gunsan, pháp nhân y tế Quỹ Y tế Oh Sung
 • Đưa vào PACS (hệ thống lưu trữ và chuyển hình ảnh y tế)
1998
1998
 • Khai trương Bệnh viện Che-il Gunsan (90 giường bệnh)
1995
1995
 • Khai trương Phòng khám Khoa ngoại thần kinh Lee Seong Gyu (29 giường bệnh)