Phòng ban

Donggunsan Hospital Health Promotion Center
Quy mô lớn nhất ở địa phương, thiết bị tốt nhất, chương trình khám bệnh tốt nhất
Trung tâm nâng cao sức khỏe Bệnh viện Dong Gunsan

Trung tâm nâng cao sức khỏe Bệnh viện Dong Gunsan thực hiện xét nghiệm bình thường và xét nghiệm lựa chọn theo hiện trạng của cá nhân nên có thể cung cấp dịch vụ y tế tổng hợp để phát hiện ung thư sớm và phòng ngừa. Chúng tôi cố gắng cung cấp dịch vụ chữa trị chuyên môn nhanh chóng theo kết quả xét nghiệm.

Breast and Thyroid Center
Trung tâm vú‧tuyến giáp
Health Promotion Center, Dentistry
Trung tâm nâng cao sức khỏe, Nha khoa
Health Medicine Center
Trung tâm y học sức khỏe